CHƯƠNG TRÌNH THPT MỸ

Chương trình THPT Mỹ (HSCP) hướng tới mục tiêu cung cấp một lộ trình rõ ràng và chắc chắn để bước chân vào các trường đại học top 50-100 tại Mỹ. Mục đích của chương trình là đảm bảo cho học sinh lĩnh hội những kiến ​​thức thực tiễn, sự trưởng thành về trí tuệ, thói quen học tập, kỹ năng ngôn ngữ và sự tự tin để học tập thành công tại một trường đại học hàng đầu tại Mỹ. 

Những ưu điểm vượt trội của chương trình bao gồm:

 • Hình thức học toàn thời gian hoặc bán thời gian
 • Ngày khai giảng và kết thúc khóa học linh hoạt, không bị ràng buộc bởi thời gian thi cố định
 • Đánh giá liên tục có lợi cho sinh viên:
  • Điểm tổng kết không chỉ phụ thuộc vào bài thi cuối học kỳ
  • Học sinh cảm nhận được những tiến bộ và thành tích đạt được
 • Phương pháp học tập kết hợp (blended learning):
  • Học sinh được giáo viên dạy trong lớp học trực tiếp 
  • Học sinh sử dụng tài khoản trên hệ thống quản lý học tập cá nhân (LMS) để truy cập nội dung bài học trực tuyến của khóa học
  • Học sinh sử dụng tài khoản LMS của mình để lấy, gửi và nhận phản hồi về điểm của Các bài đánh giá, được đội ngũ giáo viên tại Mỹ chấm điểm và xếp loại
 • Bảng điểm và bằng tốt nghiệp THPT chính thống của Mỹ
 • Lộ trình chuyển tiếp đại học rõ ràng: Hoàn thành chương trình PTTH Mỹ sẽ vào thẳng các trường đại học hàng đầu tại Mỹ

 Lợi ích và cơ hội 

Hoàn thành chương trình học sinh sẽ được:

 • Nhận bằng tốt nghiệp THPT của Mỹ được công nhận toàn cầu.
 • Đảm bảo nhập học vào các trường Đại học Kings Premium và chuyển thẳng các trường Đại học Top 50-100 của Mỹ.

 Các chương trình học toàn thời gian hoặc bán thời gian 

 • Cho phép học sinh học toàn thời gian tại Kings hoặc kết hợp việc học bán thời gian với học tại trường.
 • Có thể học tại các trường của Kings ở Boston, California, New York hoặc Wisconsin ở Mỹ, hoặc học ngay tại Kings Hà Nội.
 • Hỗ trợ học sinh tích lũy các tín chỉ Trung học được quốc tế công nhận, liên tục ghi nhận và khen thưởng học tập, cũng như giúp học sinh phát triển kế hoạch học tập.
 • Hướng tới một mục tiêu học tập rõ ràng – nhận Bằng tốt nghiệp Trung học được công nhận toàn cầu.
 • Khám phá một loạt các lĩnh vực để cung cấp kiến thức và kỹ năng nền tảng, nhằm đưa ra quyết định đúng đắn cho các giai đoạn học tập tiếp theo.
 • Mang lại cơ hội học tập ở bậc học cao hơn ở trong nước và quốc tế, với các lộ trình đảm bảo vào các chương trình của Kings, và sau đó là tốt nghiệp từ những đại học hàng đầu với bằng cấp quốc tế.

Chi tiết chương trình

Đọc tiếp

Các lựa chọn chuyển tiếp

Đọc tiếp

Kết quả

Đọc tiếp