TẠI SAO CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI LÀ DUY NHẤT

Tại Kings Hanoi, chúng tôi đã và đang phát triển đa dạng các hình thức hỗ trợ học sinh và phụ huynh dựa trên nền tảng chương trình giáo dục quốc tế. Chúng tôi cung cấp cho học sinh kế hoạch học tập hoàn chỉnh được cá nhân hóa, cùng với bằng cấp chính thống, đảm bảo các em sẽ tốt nghiệp thành công từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Các chương trình và dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Giảng Dạy: Chương trình học tập nhằm phát triển năng lực tiếng Anh, kỹ năng học thuật, kiến ​​thức chuyên sâu, để nhận bằng cấp chính thống được công nhận toàn cầu.

Gia sư/ Cố vấn học tập: Các dịch vụ hỗ trợ giúp học sinh phát huy tối đa năng lực học tập.

Hướng dẫn: Tạo điều kiện cho học sinh phát triển các kỹ năng sống: rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, kỹ năng để trở thành công dân toàn cầu, trau dồi các phương pháp cũng như chiến lược học tập và phát triển bản thân.

Hoạt động ngoại khoá: Học sinh sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm và phát triển bản thân thông qua  các hoạt động ngoại khóa phong phú liên quan đến ngành học dự định (các dự án cộng đồng, dự khán công việc, dự án nghiên cứu).

Định hướng nghề nghiệp: Xây dựng nhận thức nắm bắt cơ hội để chọn ngành học sau này và nghề nghiệp trong tương lai. Khám phá lộ trình dẫn tới những điểm đến du học hàng đầu (bao gồm cả cơ hội học tập tại Kings ở Anh Quốc và Hoa Kỳ)