CHƯƠNG TRÌNH NỀN TẢNG

Các chương trình học toàn thời gian hoặc bán thời gian dành cho học sinh trung học bao gồm:

 • Phát triển ngôn ngữ tiếng Anh
 • Bồi dưỡng năng lực Toán học 
 • Xây dựng kỹ năng CNTT

Các học phần tự chọn trong lĩnh vực Nhân văn (Humanities), Kinh doanh và Doanh nghiệp (Business and Enterprise), Nghiên cứu Khoa học, Cá nhân, Sức khỏe Xã hội (Scientific Investigation, Personal, Social Health) và Giáo dục Kinh tế (Economic Education) với ba lĩnh vực chủ đề mở rộng: Sức khỏe và Hạnh phúc, Các mối quan hệ, Kỹ năng sinh tồn trong Thế giới mở (Health and Wellbeing, Relationships, Living in the Wider World). Những chương trình này nhằm giúp học sinh phát triển kiến ​​thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết để quản trị cuộc sống của mình ở hiện tại và cả tương lai.

1. Mô tả chung

Các chương trình nền tảng của Kings Education trang bị cho học sinh nền tảng tiếng Anh tốt nhất nhằm phục vụ mục đích học tập. Học sinh không chỉ học tiếng Anh mà còn học chương trình liên ngành được xây dựng dựa trên khung chương trình của Anh, Mỹ và Úc dành cho học sinh trung học (từ Lớp 7 đến Lớp 10). Học sinh không chỉ học ngôn ngữ mà còn là những kiến thức cơ bản cần thiết cho những bậc học này. Chương trình học cũng lồng ghép các kỹ năng sống và học tập nhằm chuẩn bị cho học sinh một nền tảng vững chắc cho các bậc học cao hơn, với mục tiêu là bằng cấp chính quy và con đường vào đại học. Chương trình hướng tới phát triển cho học sinh 5 năng lực chính, bao gồm giao tiếp, hợp tác, tư duy phản biện, sáng tạo và phát triển nhân cách.

2. Mục tiêu học tập

 • Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ học thuật.
 • Khả năng ghi nhớ và sắp xếp thông tin từ các bài giảng và bài báo học thuật.
 • Kinh nghiệm viết các bài luận rõ ràng, tỉ mỉ với độ dài khác nhau.
 • Chiến lược đọc hiểu và kỹ năng ghi chép để xác định các luận điểm và luận cứ.
 • Mở rộng kiến ​​thức về các môn học đại cương và các lĩnh vực mà học sinh quan tâm.
 • Các kỹ năng liên nhân cần thiết để xây dựng mối quan hệ với giáo viên và bạn bè.
 • Trình độ tiếng Anh phù hợp với chương trình chuyển tiếp để tốt nghiệp các chương trình phổ thông trung học chính thống của Anh, Úc, Mỹ.
 • Hiểu biết về các phong cách giao tiếp khác nhau.
 • Trí thông minh xã hội và hiểu biết đa văn hóa: trải nghiệm sự đa dạng văn hóa và mài dũa sự nhạy bén về văn hóa.
 • Phát triển tư duy thích ứng và linh hoạt.
 • Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức và xử lý khối lượng kiến thức ở đại học.
 • Kỹ năng tự học.
 • Khả năng tập trung và hiệu suất học tập.
 • Phát triển nhân cách tốt: nhân hậu, biết ơn, cư xử đúng đắn và có tinh thần trách nhiệm với bản thân, xã hội và thế giới.
 • Chuẩn bị cho các bài kiểm tra chuẩn hóa.
 • Cân bằng giữa khối lượng kiến thức từ khóa học và các hoạt động ngoại khóa như thể thao, câu lạc bộ, tình nguyện, từ thiện.

Các khóa học nền tảng:

 • Trình độ Trung Cấp
 • Trình độ Nâng Cao
 • Trình độ Nâng Cao Plus