Cấu trúc khóa học

Chương trình chuyển tiếp đại học Anh Quốc tại Việt Nam

Nội dung chương trình

Khóa Chuyển tiếp Đại học (ALF) bao gồm 5 môn giúp học sinh nâng cao kiến thức học thuật và các kĩ năng học tập cần thiết:

  • Giao tiếp và kỹ năng học thuật (Communication and study skills)
  • Phân tích dữ liệu (Data handling)
  • Kinh tế (Economics)
  • Nghiên cứu kinh doanh (Business studies)
  • Toán học (Mathematics)

Ngoài ra, học sinh sẽ tham gia các hoạt động tăng cường liên quan và nhận sự tư vấn chuyên nghiệp về lộ trình Đại học. Các yếu tố này kết hợp với nhau sẽ tạo ra một trải nghiệm học tập hoàn chỉnh chuẩn bị một cách chuyên sâu cho sinh viên vượt qua những thử thách khi học đại học ở Anh.

Hoàn thành chương trình chuyển tiếp Đại học (ALF), học sinh sẽ tiếp tục học lên tại các trường Đại học Anh Quốc với các chuyên ngành thuộc khối Kinh tế & Kinh doanh, điển hình có thể kể đến ngành Tài chính (Finance), Kinh doanh (Business), Marketing, Truyền Thông (Communications), và Kinh tế (Economics).

Các môn tự nhiên trong chương trình ALF có thể sẽ được đưa ra cho những năm sau cho học sinh đi học các chuyên ngành Khoa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now